OASIS Mailing List ArchivesView the OASIS mailing list archive below
or browse/search using MarkMail.

 


Help: OASIS Mailing Lists Help | MarkMail Help

 


 

   Strange spaces in XML-FOP!!!

[ Lists Home | Date Index | Thread Index ]

I have the following text-block which is imported in XML and
exported to PDF with FOP (I replaced the 'Enter's with  ):

<AfwArtikelTypeTx>De ketel is voorzien van een roestvaststalen, cilindrische
premix brander met een metaalvezeldek,electronische regel- en
beveiligingsapparatuur,IMS gas-/luchtmengsysteem en toestelregeling naar
keuze modulerend of hoog/laag.&#160;
&#160;
De NOx uitstoot (jaaremissie) bedraagt minder dan 35 mg/kWh, oftewel &#60;20
ppm bij O2 = 0%.&#160;
&#160;
De levering is inclusief geheel gesloten be-manteling en instrumentenpaneel
met inbouwmogelijkheid voor een rematic® weersafhankelijke ketel- of
cascaderegeling (prijs op aanvraag). Bovengenoemde ketel is volledig
voorbedraad.&#160;
&#160;
</AfwArtikelTypeTx>

But they come out in PDF very strange! It looks like PDF (or XML) puts space
in front of
a new line. THis is the output looks like (outlining has the focus):

De ketel is voorzien van een roestvaststalen, cilindrische premix brander
met een
metaalvezeldek,electronische regel- en beveiligingsapparatuur,IMS
gas-/luchtmengsysteem
en toestelregeling naar keuze modulerend of hoog/laag.

 De NOx uitstoot (jaaremissie) bedraagt minder dan 35 mg/kWh, oftewel < 20
ppm bij O2 = 0%.

 De levering is inclusief geheel gesloten be-manteling en instrumentenpaneel
met
inbouwmogelijkheid voor een rematic® weersafhankelijke ketel- of
cascaderegeling (prijs op
aanvraag). Bovengenoemde ketel is volledig voorbedraad.


Does anyone have an idea how to solve this outlining problem?

Henk Gootjes
Delias IT
The Netherlands

 

News | XML in Industry | Calendar | XML Registry
Marketplace | Resources | MyXML.org | Sponsors | Privacy Statement

Copyright 2001 XML.org. This site is hosted by OASIS